Disclaimer, cookies & privacy

Colibris is een merknaam van vision*r bv

vision*r bv
Geerhoek 53
2830 Willebroek (België)
BE 0871.870.246

Telefoon: +32 (0)3 336 06 55
E-mail: info@visionr.be

Door deze website te bezoeken, stem je in met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud, met inbegrip van merken, logo’s, teksten, afbeeldingen, foto’s en andere gegevens zijn beschermd door intellectuele rechten. Ook het ontwerp en de layout van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Al het weergegeven materiaal is onze eigendom of werd ons in licentie gegeven. Kopiëren of verveelvuldigen van (delen van) deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

Informatie en garanties

De informatie op deze website heeft een algemeen informatief doel. Hoewel we veel aandacht schenken aan de kwaliteit van de geboden informatie, kunnen we geen expliciete garanties geven inzake permanente beschikbaarheid, volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van teksten, productinformatie, diensten of gerelateerde afbeeldingen.

Informatie op deze website kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. De auteur of beheerder van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, fouten of problemen ten gevolge van het bezoeken van deze website of het gebruik van de geboden informatie, direct of indirect.

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die buiten onze bevoegdheid vallen. We hebben geen controle over de inhoud of beschikbaarheid van deze sites. Een link betekent bovendien niet dat we deze externe websites onderschrijven of promoten, of garant staan voor de inhoud ervan.

We hechten veel belang aan de vlotte werking van deze website. Toch zijn we niet verantwoordelijk voor tijdelijke onbeschikbaarheid of technische pannes.

Privacybeleid

We staan garant voor de privacy van onze website bezoekers. Deze website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens over de bezoekers. Deze gegevens zijn onpersoonlijk in die zin dat ze niet zijn terug te brengen tot een specifieke gebruiker of persoon, bijvoorbeeld het IP-adres, het type browser, verwijzigingen vanuit andere websites, de lengte van het bezoek of de bezochte pagina’s. Deze gegevens worden verzameld via Google Analytics, met het oog op een voortdurende verbetering van de website, of als onderdeel van spamdetectie.

Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres worden enkel verzameld wanneer u het contactformulier invult. Deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van een informatieaanvraag / klantbeheer, wordt maximaal 90 dagen bewaard na het laatste contactmoment, en wordt in geen geval gedeeld met externe partijen.

Wanneer u een login aanvraagt voor onze online demo, dan worden uw e-mailadres en eventuele andere gegevens zichtbaar voor andere potentiële klanten die eveneens een demo-account ontvingen. Wanneer u dit niet wenst, kunt u meteen na de beoordeling van onze demo-omgeving uw account zelf verwijderen. Ons systeem verwijdert bovendien op regelmatige basis alle niet-actieve accounts van deze demo-omgeving.

In het kader van de Belgische privacy wetgeving (08/12/1992) en de Europese GDPR regeling heeft een bezoeker te allen tijde het recht om zijn gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan door een schriftelijk, gedateerd verzoek te zenden aan ons postadres, inclusief een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld kopie van de identiteitskaart). Wij behouden het recht voor gegevens te delen in het kader van rechtspraak of wanneer wij hiertoe op een andere manier juridisch toe worden verplicht.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden.

Informatie die deze website verzamelt (bv. contactformulier), blijft te allen tijde opgeslagen binnen de Europese Unie.

Wenst u meer informatie of gaat u niet akkoord met onze werkwijze? Neem gerust contact op. Verder kunt u met klachten ook terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommission.be

Cookies

Terwijl u deze website bezoekt, kunnen cookies op uw computer worden geplaatst. Deze dienen enkel om de werking van onze website te analyseren en te verbeteren. Uw browser laat u toe cookies te weigeren of te verwijderen, of om een waarschuwing te krijgen elke keer een cookie wordt geplaatst. Consulteer de helpfunctie van uw browser voor meer informatie.

Wij gebruiken Google Analytics om het bezoekersverkeer van deze website te anlyseren. Deze software genereert statistische gegevens en rapporten door gebruik te maken van een cookie. In het kader daarvan zal Google een aantal gegevens bijhouden. De privacy policy van Google is te vinden op deze link.