Rapportering & statistieken

Statistieken geven je een inzicht in het gebruik van je bibliotheek en uitleensysteem. Exporteer diverse lijsten in PDF- of Excel-formaat, bijvoorbeeld een inventaris of een lijst met uitgeleende of gereserveerde werken.

Inzicht in je bibliotheekwerking

Colibris biedt tal van rapporten en overzichten aan, onder andere:

  • Lijst van alle objecten van een bepaald type / op een bepaalde locatie

  • Lijst van recente aanwinsten

  • Lijst van uitgeleende of gereserveerde items

  • Lijst van te laat ingeleverde items

  • Aantal bezoekers / ontleningen / actieve ontleners... in een maandelijkse grafiek

  • Meest bekeken items / meest uitgeleende items / meest actieve gebruikers / nooit geraadpleedgde items...

Rapporten en statistieken bibliotheek uitleensysteem