mogelijkheden

Bedrijfsbibliotheek: het informatiecentrum van je organisatie

Het beheer van een bedrijfsbibliotheek is een essentieel onderdeel in de werking van veel bedrijven. Het vlot kunnen vinden van boeken, tijdschriftartikels, digitale documenten en andere informatie kan een grote tijdswinst betekenen en kan een boost geven aan de productiviteit.

De bedrijfsbibliotheek is al lang geen stoffige ruimte meer, ze is de afgelopen jaren geëvolueerd naar een hybride informatiecentrum waarin zowel fysieke boeken en tijdschriften als eigen documentatie, seminaries en verslagen hand in hand gaan met een groeiende stroom aan digitale bronnen. Een goed bibliotheeksysteem kan deze informatie op een snel toegankelijke, gebruiksvriendelijke manier doorzoekbaar maken. Je bedrijfsbibliotheek beheren wordt gemakkelijker, en de bibliotheek wordt een inspirerende ruimte waarin kennisdeling en ondernemerschap worden gestimuleerd.

 

Bedrijfsbibliotheek advocatenkantoor

 

Hybride bedrijfsbibliotheek beheren

Uiteraard heeft een volledig digitale bibliotheek tal van voordelen: minder opslagruimte, beschikbaarheid in de cloud, full-text search en geen kans op verlies of beschadiging. Maar alle documenten digitaliseren is niet haalbaar en in sommige gevallen zelfs niet wenselijk. Het gevoel van een boek in je handen blijft onvervangbaar. Een hybride bedrijfsbibliotheek of documentatiecentrum is de toekomst.

De keuze voor het juiste bibliotheeksysteem is cruciaal. Goede webbased bibliotheeksoftware vormt de kern van een informatiecentrum en helpt bij het beheren, automatiseren en online toegankelijk maken van een bedrijfsbibliotheek. Vlotte zoekfuncties, de nodige authorisatie voor personeel, maar ook een snelle invoer van items en een efficiënte opvolging van uitleen zijn slechts enkele vereisten. 

Ontdek de mogelijkheden van de Colibris bibliotheeksoftware

 

Welke soorten bedrijfsbibliotheken?

Colibris richt zich tot verschillende types van bedrijven en organisaties. Hoewel de sectoren vaak ver uit elkaar liggen, hebben ze als gemeenschappelijk kenmerk dat ze sterk afhankelijk zijn van actuele informatie voor hun werking en innoverende research:

  • Advocatenkantoren en financiële adviesbureaus. Colibris wordt gebruikt door de Balie van Advocaten West-Vlaanderen, maar ook door kleine en grote kantoren zoals Lydian, Daldewolf, Altius, Tiberghien, Liedekerke, Monard Law, Aternio en KPMG.
  • Federale en Vlaamse overheidsdiensten met een eigen kenniscentrum, waaronder het Agentschap Binnenlands Bestuur, Departement Cultuur, Jeugd en Media, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ILVO, RSVZ, RIZIV-INAMI
  • Zorginstellingen, waaronder verschillende ziekenhuizen, Zorggroep Multiversum, UPC Duffel, Stichting Philadelphia, Noorderboog, Atlant, Esdégé.
  • Sociaal-culturele organisaties en NGO’s, o.a. HuisvandeMens, CAW, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, de Gezinsbond

 

Training en ondersteuning

Niet alleen de software zelf, maar ook de bibliotheekverantwoordelijke(n) hebben een sterke invloed op de ervaringen van gebruikers. De gespecialiseerde functie van informatiemanager is lang niet meer uitzonderlijk in een bedrijfscontext. Daarom zetten we – naast de bibliotheeksoftware zelf – ook in op opleiding en ondersteuning. Onze trainingen en helpsite zorgen ervoor dat informatiemanagers steeds over up-to-date informatie beschikken, en op hun beurt hun collega’s kunen bijstaan.

 

Graag meer info?

Ben je benieuwd wat Colibris kan betekenen voor het beheer van jouw bedrijfsbibliotheek?
Of heb je graag nog enkele referenties uit je eigen sector?

Wij beantwoorden met plezier je vragen, neem vrijblijvend contact op.